Vůdcovský lesní kurz Quo vadis

Zapálíme Tě pro vedení oddílu.

Jsme skautský kurz. Žijeme skautskou metodu. Žijeme skautskými principy. Žijeme slibem a zákonem. Přivoňme k esenci skautingu a skautství!

Inspirujeme ke skautské činnosti, k sebepoznání, seberozvoji. Rozšiřme si obzory!

Stavíme na praktických zkušenostech. Vydejme se cestou praxe a praktických zkušeností!

Duchovno. Ponořme se do nitra a ještě hlouběji. Poznejme sami sebe. Poznejme ostatní. Odhalme duchovní rozměr skautingu!

Jsme společenství. Tvořené a tvořivé na míru. Přímo Tobě! Frekventanti a instruktoři – všichni jsme jedna parta.

Cílíme témata. Předáváme to, co zajímá Tebe. Učíme se navzájem – nejen Ty od nás, ale i my od Tebe.

Jedeme na úrovni. Nechceme začínat zase od začátku. Chceme stavět na tom, co už znáš. Chceme rozšiřovat hranice. Pojďme víc do hloubky!

Jsme otevření. Všemu a všem. Otevíráme nová témata. Nebojíme se bořit tabu. Jdeme s dobou – nebo ještě lépe: snažíme se být ještě o krok napřed. Ani Ty se nebudeš bát zapojit do diskuze!

Objevíme, že Junák není jen Tvůj oddíl. Junák je mnohem víc!

hlavně … kurzem a vůdcovskou zkouškou to nekončí. Tohle všechno je jenom začátek! Pomůžeme Ti připravit se na střet s realitou. Budeš vědět nejen co chceš dělat, ale také jak a kdy to chceš dělat, a také jak důležitá je oddílová rada a oddílová parta a komunikace s nimi.

Vůdcovská zkouška a vedení oddílu není povinnost. Je to zodpovědnost. Je to radost. Je to čest.

Termíny

Zahajovací víkend

28. 4. – 1. 5. 2017, Zásmuky

Letní běh

18. – 27. 8. 2017, Chvalov (Blatná)

Závěrečný víkend

10. – 12.11. 2017, Hostinné

Termín přihlašování

do 28.2.2017

Cena

Účastnický poplatek je 2900 Kč za všechny tři části kurzu.

Podmínky absolvence kurzu

Vůdcovská zkouška

Úspěšně si složíš vůdcovskou zkoušku.

Vlastní podmínka

Překonej se ve vlastní podmínce.

Výměna vůdců

Vše prakticky. Nepíšeme práce do šuplíku.

Účast na všech částech kurzu

Pojeď a buď s námi celou dobu.

Instruktorský tým

Ája

Ahoj, zajímá mě výchova a vzdělávání. Pracuji v centru primární prevence a volný čas trávím studiem pedagogiky, improvizačním divadlem a lezením. Vedla jsem skautky a světlušky v pražském středisku Blaník, kde nyní působím v týmu výchovných zpravodajů. Na QV se setkáme zejména nad tématy souvisejícími s dětmi, pedagogikou a psychologií, kromě toho se budeme potkávat mezi řádky, při hrách, u dobrého jídla i jen tak… držím ochrannou ruku nad červenou nití kurzu a aby nám spolu bylo dobře :).

Dan
Baví mě pohyb venku v přírodě (na kole, pěšky, na skalách). Rád se podělím o zkušenosti z vedení oddílu a střediska, třeba se potkáme ve skautské řece a nebo u táboření.
Když se zeptáš na práci budu šermovat slovy jako research, automatic speech recognition, smart glasses, artificial intelligence.
Hanča
Na Quo vadis se spolu potkáme u témat personalistiky, týmu a zpětné vazby. Jsem členkou skautského personálního odboru a zástupkyně vedoucí oddílu Střelka Kroměříž. Zajímám se o rádcovské vzdělávání, cyklus skautského dobrovolníka a zážitkovou pedagogiku. Mimo to studuju v Brně regionální rozvoj a ve svém volném čase nejraději rozdávám úsměvy. 🙂
Indi
Začínala jsem na LŠ Vlčácké a Světlušce. Na Quo vadis se společně potkáme nad tématy metodickými, pedagogickými, trochu zabrousíme i do psychologie, a taky si spolu posvítíme na světlušky, a určitě s vámi hromadu programů zažiji a některé snad i prožiji. Kromě toho mě baví nové přístupy a postupy a vhledy na různé formy programů. Metodiku dělám i dovnitř týmu, stejně jako dramaturgii kurzu. Vzdělávání dospělých se věnuji i ve svém profesním životě. Na kurzu se těším hlavně na zpívání, kytarování, povídání, hoření ohně, sebevhledy a posuny i zastavení.

Majda
Ahoj, jsem Majda a skautuji ve Středočeském kraji. Na QV se potkáme např. u Výměny vůdců, při nějrůznějších hrách a když vás bude něco bolet, tak třeba i nad lékárničkou:-) Těším se, až si společně zazpíváme/ zahrajeme na kytary/ zaběháme/ zažijeme QV!

Pejťa
V současnosti se zajímám o využití nových technologií při starých činnostech, sebevnímání, větrání hlavy a duše, zkrášlování každodennosti, odtabuizovávání, osvěžující přístupy ke vzdělávání a současné děti. Působila jsem jako výchovná zpravodajka na okrese i středisku, měla jsem čest být členkou týmu LŠ Vlčácké a Světlušky a dříve instruktorkou ČLK MOA.
Růžek
Během kurzu se těším na setkávání v roverské řece, garantuji programy týkající se udržitelného rozvoje a zabrousíme spolu i do oblasti prevence a bezpečnosti. Z domovského střediska v Mostě mám zkušenosti s vedením roverského kmene, působil jsem ve střediskové a okresní RK a v rámci projektu SI „V prostoru“ jsem organizoval vycházky, workshopy a výzvy. Nyní jsem zástupcem vedoucího střediska. Pracuji jako architekt a projektant. Pokud nestojím u rýsovacího prkna, věnuji svůj čas skautingu, vaření, cykloturistice a lezecké stěně.
Vokin
Potkáme se u zábavných programů jako jsou právo, organizace, středisko a metodika vedení vlčat. Skautsky se zajímám právě o vlčata a světlušky (vedl jsem OVAS, instruktoroval na LŠVaS, vedu smečku vlčat) a o moje domovské 1. středisko Kolín, které pátým rokem vedu. Živí mě advokacie, profesně působím především v Praze.
Wonder
Wonder
Rád se s Tebou podělím o zkušenosti z vedení oddílu i střediska. Přednáším seberozvoj, spolupráci s dobrovolníky, plánování, time management, propagaci a nábory. Na kurzu jsem garantem Výměny vůdců. Skautsky působím ve svém domovském středisku Květnice Tišnov, jako zpravodaj pro personalistiku. Profesně řídím vývojový tým programátorů. Tvoříme mobilní aplikace pro dopravní letadla.